Regulamin


1 Postanowienia wstępne:

1. Serwis 58-500.pl jest lokalnym serwisem internetowym, na którym umieszczasz ogłoszenia sprzedaży samochodu. Regulamin określa zasady dostępu i korzystanie z serwisu 58-500.pl.


2 Definicje:

Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej publikująca na własny lub cudzy rachunek ogłoszenie sprzedaży pojazdu.

Administrator - właściciel serwisu 58-500.pl

Konto Klienta - utworzone samodzielnie przez ogłoszeniodawcę konto w serwisie 58-500.pl, za pomocą którego po zalogowaniu przy pomocy wskazanych przez ogłoszeniodawcę adresu email, samodzielnie może ponawiać, edytować i usuwać ogłoszenie. Z jednym adresem email może być powiązane tylko jedno konto Klienta.

Cennik - opłata dla Ogłoszeniodawców za usługi świadczone w serwisie 58-500.pl

Przedmiot ogłoszenia - przedmiotem ogłoszenia są pojazdy samochodowe


3 Warunki korzystania z serwisu 58-500.pl

1. Warunkiem dodania ogłoszenia w serwisie 58-500.pl jest utworzenie konta oraz akceptacja regulaminu.

2. Po utworzeniu i zalogowaniu się na koncie Klienta istnieje możliwość dodania ogłoszenia.

3. Ogłoszenie jest dodawane do bazy ale niewidoczne publicznie.

4. Żeby ogłoszenie było widoczne publicznie należy je opłacić

5. Ogłoszenie może opłacić tylko ten, kto je utworzył (trzeba być zalogowanym)

6. Opłacenie ogłoszenia odbywa się poprzez wysłanie wiadomości sms (podmiotem świadczącym usługę płatności jest system simpay.pl) i wpisanie otrzymanego kodu zwrotnego.

7. Koszt wystawienia ogłoszenia - patrz punkt 5. Opłaty

8. Ogłoszenie jest widoczne w serwisie przez 30 dni.

9. Ogłoszenie można odpłatnie przedłużyć na kolejne 30 dni (licząc od dnia przedłużenia).

10. Poinformujemy Cię mailowo o tym, że ogłoszenie się kończy.

11. Ogłoszenia nieaktywne przez co najmniej 60 dni mogą być automatycznie usuniete z systemu.

12. Jeden ogłoszeniodawca ma możliwość wystawienia do 10 ogłoszeń. Limit może zostać zmieniony przez administratora.

13. Administrator może usunąć ogłoszenie bez podania przyczyny, w takim przypadku nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów publikacji ogłoszenia.

14. Administrator może zarządzać kontami Klientów (blokować usuwać)


4 Ogłoszenia

1. Ogłoszenie w serwisie umieszcza ogłoszeniodawca samodzielnie formułując jego treść

2. Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu sprzedaży (samochodu).

3. W trakcie trwania publikacji nie ma możliwości zmiany przedmiotu sprzedaży

4. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą oczekiwaną cenę pojazdu w wartości brutto

5. Pamiętaj o tym, żeby ogłoszenie umieści w prawidłowej kategorii, wybierając właściwą markę sprzedawanego pojazdu.

6. Ogłoszenia posiadające inną treść niż sprzedaż pojazdu będą usuwane.

7. Pamiętaj o kulturze w formowaniu ogłoszenia, wszelkie treści obrażające innych, treści wulgarne będą usuwane.

8. Serwis służy tylko ogłoszeniodawcom z terenu Jeleniej Góry, powiatu jeleniogórskiego i wybranych ościennych powiatów. Jeżeli Twoja miejscowość nie jest na tej liście ogłoszenie zostanie usunięte a koszty nie zostaną zwrócone.

9. Na ogłoszeniu nie mogą znajdować się odnośniki do innych stron lub serwisów.

10. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów 58-500.pl oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 58-500.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.


5 Opłaty

1. Usługi świadczone w ramach Serwisu 58-500.pl na rzecz Ogłoszeniodawców są odpłatne.

2. Cena SMSa za wystawienie ogłoszenia wynosi 2.44 zł brutto.

3. Płatność sms obsługuje Payments Solution sp. z o.o. Słoneczna 4, 06-212 Krasnosielc, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xiv Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711723, NIP 7571485069, REGON 369120445.


6 Zasady odpowiedzilanosci

58-500.pl nie odpowiada za:

1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia

2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

4. działanie siły wyższej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka prywatności wiem, zamknij